Националното сдружение на малкия и среден бизнес има огромното удоволствие да съобщи за публикуването на Годишния доклад на Европейската Комисия за Европейските малки и средни предприятия, както и Прегледа на Small business Act 2017-2018. В неговото приготвяне участва и Председателят на НСМСБ г-жа Елеонора Негулова, като национален експерт по прегледа на Small business Act 2017-2018.

Годишният отчет, който се подготвя на годишна база, съдържа резюме относно размера, структурата и значението на МСП за европейската икономика и общ преглед на миналите и прогнозираните резултати на МСП от 2008 г. до 2019 г. Той също така включва и сравнение с партньорските страни извън ЕС и със сектора на големите предприятия.

Прегледа на SBA  представя оценка на напредъка в прилагането на “Small Business Act” на национално равнище. Той се съсредоточава върху ключови показатели за изпълнението и развитието на националните политики, свързани с 10-те политически измерения на SBA.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *