Програма: Програма за транснационално сътрудничество “Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г.
Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“
SMEINNOBOOST № BMP1/1.2/2481/2017

На 1 Ноември 2018 година в Тирана, Албания, проектните партньори от четирите съседни балкански страни (България, Македония, Гърция и Албания) се събраха за трета междинна среща.  Срещата беше организирана от Агенция за регионално развитие от Корче, Република Албания (Проектен партньор 6) с основната тема на дискусия: Преглед на напредъка по Работни пакети и отделно по партньори.

Срещата беше открита от Г-жа Елеонора Негулова (Проектен мениджър, Водещ партньор), която приветства участниците с желание за успешно реализиране на настоящите и предстоящи дейности, ползотворно сътрудничество между всички партньори, като отбеляза значението на взимането на добри решения за постигане на целите на проекта, както и обмяна на опит.

Съгласно Дневния ред, срещата продължи с представяне на настоящия статут на изпълнение на дейностите, представен от всеки партньор по проекта отделно. Партньорите докладваха за постигнатите цели, както и за проблемите с които се сблъскват по време на изпълнение на дейностите, рискове и идеи за по-нататъшно развитие и организиране на събития.

По време на срещата се разви разгорещена дискусия по отношение на разработката на САТ (SAT – Self Assessment Tool), неговите технически параметри, както и въпросниците за статистическото проучване, разработка на методология за точкуването, бенчмаркинга  и начина по който може да се получи най-обективна самоценка.

Срещата приключи със следващите заключения:

  • Финалните резултати от статистическото проучване може да се очакват към края на Юни 2019;
  • Инструмента за само оценка може да се очаква да е готов в Януари 2019, докато бенмаркинга във февруари 2019 година;
  • Модификация на бюджета на проекта, както и пролонгиране на времето за изпълнение на проекта за 6 месеца;
  • Подготовка на третия Доклад за напредъка на проекта, както и модификация на първите два;
  • Подготовка на бюлетин на езиците на проектните партньори, както и публикуване на материали на уеб сайта на проекта ;
  • Подготовка на искания за Първо ниво на контрол;
  • Следваща среща.

След приключване на партньорската среща, членовете на управителния комитет гласуваха и взеха важни решения за успешното провеждане на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *