Проект: „Building communities of knowledge for competitive MSEs“, („Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро и малки предприятия“) с акроним Skills4MSEs, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020, № на договора BMP1/1.3/1848/2019

 

ИНВЕСТИРАМЕ В СЕБЕ СИ КАТО РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯТА СИ

Проектът има за цел да разработи всеобхватна трансгранична учебна структура за предоставяне на услуги за развитие на бизнеса и други инструменти за подкрепа на съществуващ и потенциален микро и малък бизнес. За постигането на тази цел е разработена модерна платформа за цифрово образование, насочена към:

  • тези, които се интересуват от обогатяване на знанията си в областта на предприемачество, иновации, социално отговорен бизнес, дигитален бизнес;
  • хора на трудов договор или безработни лица с бизнес идея, които обмислят да започнат стопанска дейност;
  • социални предприемачи;
  • мигранти, които искат да придобият познания за българския пазар и възможност да стартират собствен бизнес

Цифровата платформа за обучение Skills4MSEs е проектирана да бъде ергономична, удобна за потребителя и да осигурява интерактивно взаимодействие между потребители и преподаватели. Тя съдържа над 50 модула за самостоятелна подготовка в сферата на предприемачеството, възможности за финансиране, вкл. на стартиращ бизнес, дигитални умения за предприемачи, бизнес иновации,  комуникационни умения и др.

 

Освен за самостоятелно обучение, обучителен екип по проекта организира безплатни обучения по теми, свързани с предприемачество. Обученията са практически насочени, а участниците ще могат да се възползват от  допълнителни индивидуални консултации  (също безплатни) за персонална подкрепа, свързана с конкретна бизнес идея, финансови модели и др.

За повече информация : http://195.251.211.160/eclassmses/moodle