Елеонора Негулова: Очаквам новото правителство да създаде мрежа от бизнес-центрове за подкрепа на малкия и среден бизнес

„Имам данни за отказ от страна на Българската банка за развитие за кредитиране на малък бизнес, към ББР има микрофонд за малко кредитиране до 50 хиляди лева и една от моите фирми получи отказ, тъй като според банката бизнесът на фирмата няма достатъчна ефективност, който се предлагаше за финансиране, но има и такива други случаи в нашето сдружени", каза пред БНР Елеонора Негулова, председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.
„Проблемът е още по- сериозен, защото самата банка няма клонове в провинцията и хората там трябва да правят разходи да идват в София. Самата банка за развитие и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, които са двата основни инструмента на държавата за прилагане на някакви подкрепящи политики на нашия сектор – и нито банката, нито агенцията имат клонове“, каза още Негулова.

„По време на пандемията нараснаха и проблемите на малкия и среден бизнес, този проблем е и сега – междуфирмена задлъжнялост и други. Очаквам новото правителство да създаде система от бизнес-центрове за подкрепа на място на малкия и среден бизнес, хората да се подкрепят на терен и изработване на механизъм за бърз достъп до свеж финансов ресурс - създаване на фондове за микрокредитиране, създаване на фондове за рисков капитал, други механизми за подкрепа, освен грантовите, смесени схеми и т.н.", каза още Няголова.

Още по темата в звуковия файл.

За повече информация следвайте линка :

https://bnr.bg/post/101475487/eleonora-negulova