NEWSLETTER                          

Програма:

Програма за транснационално сътрудничество "Балкан-Средиземноморието 2014-2020 г. "Balkan-Mediterranean 2014-2020" Transnational Cooperation Programme Проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия“ SMEInnoBoot № BMP1/1.2/2481/2017

ПРОЕКТ „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST““ Настоящият проект предвижда разработване на данни, инструменти и система за повишаване на иновационния потенциал и конкурентоспособността на МСП в региона на Балканите с цел да допринесе за интелигентен и устойчив растеж. Бюджет: 879 504,08 Евро Партньорите в проекта са: - Национален статистически институт- Република България - Държавен завод за статистика –Република Северна Македония - Институт по статистика- Република Албания - Фондация за развитие на малки и средни предприятия – Скопие, Република Северна Македония - Агенция за регионално развитие на Фондация "Корче", Република Албания - Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, България - Фондация за научни изследвания и технологии Hellas, Научнотехнологичен парк на Крит- Гърция - Катедрата по компютърни науки към Кипърския университет, Никозия, Кипър, - Фонд за иновации и технологично развитие- Република Северна Македония Основният проблем и предизвикателството, които трябва да бъдат преодолени от проекта, са ниските нива на иновации в региона на БМ, произтичащи от фрагментираните пазари, трансфер на ноу-хау и работа в мрежа в оптимални равнища и необходимостта от повишаване на знанията и разбирането на управлението на МСП по отношение на иновациите. Според глобалния иновационен индекс за периода 2015 г., обхващащ период от 3 години 2012-2014 г., България се нарежда на 39-то място, Гърция на 45-о място, БЮРМ на 56-та, Албания на 87-та и Кипър на 34-то място от 141 страни. Тази информация показва, че иновационният капацитет и потенциалът трябва да бъдат укрепени в региона на Балкани-Средиземно море и че има пропуск между страните, участващи в проекта - членовете на ЕС притежават по-висок иновационен капацитет от страните по ИПП/инструмент за предприсъединяване/. Освен това, тъй като МСП са гръбнакът на европейската икономика, целта на настоящия проект е ограничена до иновации в този клас размер, включително микро, малки и средни предприятия със служители до 249 души

Какво се направи:

Водещият партньор НСМСБ проведе конференция на тема: „Ключови фактори за генериране и внедряване на иновации от МСП“. Тя се състоя на 07 декември от 13.30 часа, в зала «Парк-хотел Москва, ул. Незабравка N: 25, конферентна зала. В конференцията взеха участие : – Елеонора Негулова Председател и член на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и проектен мениджър проект SMEINNOBOOST - Любомир Ганчев – Съветник на министър Емил Караниколов – Министерство на икономиката - Ивелина Пенева - Главен директор - УО на ОПИК 2014-2020 - Успехи в подкрепа иновационната актинвост на МСП - Владислав Цветанов– Министерство на земеделието, храните и горите - Ваня Желева - Национален статистически институт /НСИ/ – „Статистическо изследване на иновационната дейност в Република България“ - Румен Атанасов- Член на Националния съвет на АИКБ и председател на БАСЕЛ поглед от страна на бизнеса - Доц. Йосиф Аврамов- Съпредседател на съвета по иновации при БТПП, член на УС на БТПП - Двата проекта на Съвета по иновации при БТПП - ПЛАТФОРМА “Иновационна борса" и “Център за трансфер на технологии" – основна част от взаимодействието на науката с бизнеса - Йордан Дошев -Институт по информационни и комуникационни технологии БАН – Среща ли се науката с МСП по пътя на генериране и внедряване на иновации от МСП На 1 Юли 2019 г. водещият партньор НСМСБ проведе Уъркшоп с представители на малки и средни предприятия , които да споделят техните виждания и проблеми в областта н иновациите. Беше представен инструмента за самооценка (SAT selfassessment tool ) и в зоната за тестване фирмите имаха възможност да тестват своя иновационен капацитет със системата SAT. На 22 май 2019 година, в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, на ул. “Раковски” №108, ет.2, конферентна зала 4, се проведе Иновационен форум с основна тема „Innovation in action”

На форума взеха участие : Академик Васил Сгурев - Председател на Съюз по автоматика и информатика г-жа Елеонора Негулова – Председател на НСМСБ - Представяне на проекта Г-жа Зорница Русинова – Зам.министър - Министерство на труда и социалната политика Г-н Йован Деспотовски – Директор на Фонд за иновации и технологично развитие, Р.Северна Македония Г-н Апостол Симовски – Директор на Държавна статистическа служба, Р.Северна Македония Г-н Петър Михайлов – старши експерт „Инвестиции в Сектор МСП“ - Фонд на Фондовете - „Нови финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството и иновациите“ Проф. д-р Румен Николов - Директор на Виртекс OOД - Представяне на SAT - Инструмент за самооценка

За повече информация следвайте линковете: 

http://www.smeinnoboost.org/

http://buletin.nfri.bg/index.php?page=bulletins&cat=4&m_id=658&lang=bg