“Мисли първо за малките”   –   “Things small first”