е-Обучения YOUTHENT

Project fish

1-Път на проекта

2-PPP_Микрофинансиране

2-Формуляр-БП

3-Business_plan-въпросник-BG

3-ppp-oprsr

4-PPP_БП

5-PPP_ОПИК

Ръководство-1

Ръководство-2