Партньори

Правителствени Организации

1. Сметна Палата­
2. Българска Търговско-Промишлена Палата
ул.Парчевич 42, София 1000
Тел: 989 6251
e-mail: tchernev@bcci.bg
3. Европейски Социален Фонд
МТСП – Дирекция “Предприсъединителни фондове и международни програми и проекти”
4. Българска Стопанска Камара
5. UNDP (ПРООН) – Програма на ООН за развитие
6. МТСП
7. Агенция за МСП към Министерски Съвет
8. Делегация на ЕК в България
Ул. Московска 9, София 1000
Тел: 933 5252
9. Посолство на Израел
Контакт: Теодора Тодорова (между 9:00 и 13:00)
Тел: 9515044
e-mail: embis@interbgc.com
10. Министерство на Икономиката, Дирекция “Координация и управление на програми и проекти”
Ул.Славянска 8, стая 20, ет.5, София 1046
e-mail: Culturaltourism_piu@mi.government.bg
11. Посолство на Гърция
12. USAID- FLAG
Пл.Македония 1, ет.13, София 1040
Тел: 987 7135
e-mail: info@flag.bg
13. МАТRA/KAP Program Royal Embassy Netherlands
14. UN Development Program
Сontact: Marta Ruedas
ATM Center, 7-ми км, Цариградско Шосе, София 1784
Тел: 969 6100
15. Българска Филмова Комисия
Председател: Йордан де Мео
16. Hellenic Organization of SME and Handicrafts
Ул.Ксиниас 16, Атина 115 28
Тел: 01-7491370
interel@eommex.gr
17. Проект на ЕС “Разширяване на възможностите на сектора на МСП”
Д-р Никола Христович, СМС
Ръководител на работна група
Ул.Парчевич 55, ет.1, офиси 1 и 2
София 1000
Тел: 981 9948
office@finsys-soft.com
18. Български демократичен съюз “Радикали”
София 1000, ул.Врабча 1, ет.1, тел/факс: 986 1363
Председател: Евгени Бакърджиев
19. JICA – Japan International Cooperation Agency
НДК, ет.10, пл.България 1, София 1414
Тел: 986-1517
Jica-bul@geobiz.net
20. Посолство на Германия
Контакт: Херварт Бергер
Ул. Жолио Кюри 25, София 1113
21.LEDA Partenariat Association ltd
www.leda-partenariat.eu
Неправителствени организации
1. Jobs Project Control Coordination Unite
7-ми км, Цариградско Шосе, София 1784, България
тел: 96 96 170
E-mail: office@jobs-bg.org
Website: www.jobs-bg.org
2. Съюз за Стопанска Инициатива
Ул.”Кап.Тодор Ночев” 30, Лозенец, София 1407, България
Тел: 962-4784, факс: 962 4836
E-mail: office@ssi-bg.org
Website: www.ssi-bg.org
3. ISMEA
SME Conference Facilities
C/o Unitours, Israel Ltd.
Тел Авив, 61031, Израел, п.к.3190
Тел: +972 3 520 9999
Факс: +972 3 523 9099
E-mail: sme@unitours.co.il
Website: www.wasme2003.org.il
4. Български Съюз за Частни Предприемачи “Възраждане”
Бул.А. Дондуков 68, София 1504, България
Тел: 926 7417
Факс: 926 7412
Е-mail: vuzrazdane@union-vuzrazdane.com
www.union-vuzrazdane.com
5. Институт за МСБ
София 1000, ул. 6-ти Септември 32
Тел: 988 6800
Факс: 988 6801
E-mail: fumico@m-box.cit.bg
Адрес за кореспонденция: София 1225, ул. Лавандула 45А
6. Асоциация на индустриалния капитал в България
Ул.Шандор Петъофи 14, София 1606, България
Тел: 953 3427
E-mail: bicaoffice@online.bg
7. Фондация “Отворено Общество”
Ул.Солунска 56
Тел: 951 6552 – Информационен Център
8. Асоциация “Високотехнологични Енергийни Системи” (АВЕС)
Кв.Хаджи Димитър, бл.138, вх.Б, ет.6, ап.37, София 1510
Тел: 954 7423
E-mail: tvconsult@pc-link.net
9. Foundation for Mediterranean Cooperation
Ул. Солонос 128, Атина 10681, Гърция
Тел: +302103810465
E-mail: fmc@infomedacoop.gr
10. Entrepreneurship Development Institute of India
Northern Regional Office
432136, Kala Kankar Colony
Old Hyedrabad, Lucknow, India 226 007
11. Сдружение “Протегната Ръка”
Адрес за контакт: София, п.к.1612, ул.Хайдушка Гора 8-12, вх.А, ет.3, ап.5
Тел: 958 8409
12. Фондация “Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт на Германо-българското дружество Саксония Анхалт в Пловдив”
За контакт: Мариана Голакова, управител
Пловдив 4000
Ул.Екзарх Йосиф 7а
Тел: (032) 632708
e-mail: tcholakova@dbg-bs.org
13. Euroregion Danube21
За контакт: Болеслав Каменаров, програмен координатор
Пл. Бдинци 2, ет.15
Видин 3700, тел: (094) 60 1125
14. Асоциация на Лицензирани Информационни Посредници
Ул.Триадица 5 Б, София 1000, тел: 987 0708
e-mail: alip@mail.bg
15. Фондация ГИС – Трансферцентър
Изпълнителен директор: Г. Вутев
Ул.Акад.Г.Бончев, бл.4
София 1113
office@gis-tc.org
16. Международна Асоциация на професионални и бизнес дами в България
17. Атлантически клуб София
18. FinLombardia GO Network Project
Contact: Anna Barone
Tel: (+39) 02 76 04 43 06
19. ITIA – CNR
Institute of Industrial Technologies and Automation
National Research Council
Viale Lombardia 20a
Milan 20131, Italy
Contact: Paolo Mauro
p.mauro@itia.cnr.it
tel: +39 022 36 99973
Външни Изпълнители / Консултанти
1. Lugano Head Office
Federico De Vittori SA
Viale Stefano Franscini 17
Lugano 6900 – Switzerland
Tel: +41 91 912 3000
e-mail: info@devittori.ch
www.devittori.com
2. Temagon
Д-р Явор Стоянов
Ул.Алабин 38
София 1301, България
Тел: 986 9605/06
yss@datacom.bg
3. ЕТ Херкулес Експорт-Импорт
Гр.Койнаре, община Червен Бряг
Ул. Спартак 29
Тел: 0898 95 32 15
Toninio67@abv.bg
4. International Business and Consultations
Ул.Хан Крум 26, София 1000, България
Тел: 987 6869
savinam@techno-link.com
управител: Йордан Големинов 5. Fuji Xerox
Н. Йонемура, старши вицепрезидент