• Home »
  • Актуално »
  • Покана до членовете и партньорите на Национално сдружение на малкия и среден бизнес

Покана до членовете и партньорите на Национално сдружение на малкия и среден бизнес

ДО                                                                                                                            

ЧЛЕНОВЕТЕ И ПАРТНЬОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО

СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

НСМСБ иска малкият и среден бизнес да бъде припознат като елемент на националната сигурност на България

П  О  К  А  Н  А

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 НСМСБ вече 17 години работи за подобряване на бизнес средата в България и за осъзнаване, от страна на българското общество, на ролята която играят микро, малките и средни предприятия като елемент на националната сигурност.

От 2016 НСМСБ, в състава на една от големите работодателски организации, изпълни критериите за национално представена организация на работодателите и придоби статут на такава, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

В тази връзка Управителният Съвет на Сдружението отпрати до политическите ръководства на полотическите партии система от политически идеи, съзвучни с дневния ред на ЕК. Ние ги уведомихме, че до изборите ще направим сравнителен анализ на резултатите от тези срещи и предизборните програми, който ще публикуваме, и който ще предоставим на всички свои членове, на партньорите от други работодателски, съсловни, занаятчийски организациия, НПО и др., за да им помогнем да направят собствен информиран избор на партията, на която да се доверят да защитава най-добре техните интереси.

Първи, които реагираха на нашите предложения, са политическото ръководство и експертите на политическа партия „Воля“, с които ще се състои работна среща на 8 февруари 2017 година, от 11.00 часа, в конферентната зала на хотел „Арена ди Сердика“, етаж -2.

С настоящата Ви каня да се включите активно и да представите своите виждания и въпроси относно нашите предложения.

С УВАЖЕНИЕ,

ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСМСБ