• Home »
  • Без категория »
  • НСМСБ иска малкият и среден бизнес да бъде припознат като елемент на националната сигурност

НСМСБ иска малкият и среден бизнес да бъде припознат като елемент на националната сигурност

УС на НСМСБ взе решение да бъдат изпратени предложенията на организацията ЗА ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ до политическите ръководства на политическите партии

ДО                                                                                                                                                            

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПАРТИИТЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 НСМСБ вече 17 години работи за подобряване на бизнес средата в България и за осъзнаване, от страна на българското общество, на ролята която играят микро, малките и средни предприятия като елемент на националната сигурност.

От 2016 НСМСБ, в състава на една от големите работодателски организации, изпълни критериите за национално представена организация на работодателите и придоби статут на такава, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Предлагаме система от политически идеи, съзвучни с дневния ред на ЕК, които смятаме за ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ЗА ИКОНОМИКА И РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ, подходящи за инкорпориране във Предизборните платформи на партиите.

При проявен интерес към тези политически идеи, сме готови за взаимодействие, както следва:

  1. Да Ви предоставим допълнителна информация за всяко конкретно предложение: аргументи, числовите данни с които разполагаме, дефицитите и проблемите, които адресира предложението, първоизточника на идеята (най – често документ на ЕК, ЕП, ЕИСК);
  2. Да обсъдим идеи за начина за прилагане на предложението, чрез кой стратегически или нормативен акт може да стане това и в какъв срок;
  3. Ако бъдем поканени, да участваме в среща между оторизирани представители на дадената партия (или експерти) и оторизирани представители на нашето ръководство (или експерти), за концептуален дебат относно политиките по отношение на бизнеса и в частност –малкия и среден бизнес, отношението към пакета от предложения и намеренията за прилагане на изложените идеи за управлението на страната, за участие в което ще искате нашите гласове;

С настоящото уведомяваме, че до изборите ще направим сравнителен анализ на резултатите от тези срещи и предизборните програми, който ще публикуваме, и който ще предоставим на всички свои членове, на партньорите от други работодателски, съсловни, занаятчийски организациия, НПО и др., за да им помогнем да направят собствен информиран избор на партията, на която да се доверят да защитава най-добре техните интереси.

С УВАЖЕНИЕ,

ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НСМСБ

                                                                                                                                                           25.01.2017

P.S. Вижте как се прилага т.6 от нашите предложения зад океана!!!

http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/01/30/2909411_trump_naredi_nai-goliamoto_oriazvane_na_regulaciite