• Home »
  • Актуално »
  • Информация относно приемане на работна сила и привличане на квалифицирани специалисти от други страни

Информация относно приемане на работна сила и привличане на квалифицирани специалисти от други страни

Във връзка с предприетите действия от страна на АИКБ за приемане на работна сила от други страни бе изградена действаща система за привличане на квалифицирани специалисти. Като най-изгодни за нашите предприятия страни в ценово отношение се оказа привличането на специалисти от Украйна и Виетнам.

Повече информация можете да намерите в прикачените файлове.

Приложено Ви изпращаме предварителна заявка, която да ни върнете попълнена по възможност в срок до 10 юли 2017 г., за да могат нашите специалисти да се свържат с Вас и да Ви запознаят с условията за доставка на чуждестранни специалисти, необходими за Вашата дейноBICA_vnos na rabotnici АНКЕТА_ОБРАЗЕЦст.

Молим да адресирате предложенията си до секретариата на АИКБ на електронна поща office@bica-bg.org , както и до фирма „Велграф“ ООД, която работи по организацията за наемане на работници от чужбина и получи регистрация от Министерството на труда и социалната политика да извършва посредническа дейност по наемане на работници за работа за Република България, на електронна поща velgraf.ltd@usa.net .