Новини  • е-Обучения

    е-Обучения

    Project fish 1-Път на проекта 2-PPP_Микрофинансиране 2-Формуляр-БП 3-Business_plan-въпросник-BG 3-ppp-oprsr 4-PPP_БП 5-PPP_ОПИК Ръководство-1 Ръководство-2